18-12-22_zvr_Kaltenbach_Contest__Ryoma-Kimata__by_Gustav_Ohlsson_highres-1-Kopie

Photo by: Gustav Ohlsson